NEWSLETTER

Naam:
Emailadres:


.......
Organisatie PDF Afdrukken E-mail
In deze bovenste kaders geef ik (geleidelijk) per niveau, per sectie:
  1. mijn uitleg en visie over verschillende vormen van duurzame energie
  2. hoe Energieregie zelf daar praktisch mee om gaat
  3. wat er op dit gebied voor handen is.

Hier (niveau ether, sectie organisatie) betreft het dus duurzame organisatie. Het benodigt weinig fantasie om hier iets bij voor te stellen. Uit ervaring merk ik zelf dat de natuur (= ik met mijn omgeving) als geen ander in staat is zichzelf en mijzelf te besturen. Hoe meer en beter ik mijn zintuigen - reuk, smaak, zicht, gevoel, gehoor en intuïtie - benut, hoe meer ik me bewust wordt van mijn wensen en grenzen en mijn energie stroomt. Zolang ik in staat ben mij op die manier te verbinden met mijn omgeving en mijn omgeving met mij, lijkt ons bestaan langdurig (= duurzaam) te kunnen voortgaan.

Energieregie is een eenmanszaak, die vanuit onafhankelijkheid wel samenwerking(svormen onderzoekt en) aangaat met consumenten en organisaties, die hetzelfde nastreven. Die onafhankelijkheid is essentieel om te bepalen van wie ik afhankelijk wil zijn en te kunnen terugvallen op mijn persoonlijke waarden en behoeften.

Vergeleken met de rest van de wereld, komen we in de westerse wereld om in materiële overvloed, maar schieten we vaak tekort op het immateriele / emotionele vlak. Dezelfde onbalans vond ik ook bij mezelf. Door ook naar ontastbare zaken (zoals gevoel, communicatie en passie) te kijken ben ik stapje voor stapje harmonieuzer gaan leven. Door ervoor open te staan, bleken er in elke fase veel mogelijkheden te zijn. Wat ik ervan heb geleerd geef ik via deze website graag door. Het betreft veel informatie, die gaande weg wordt aangevuld en zijn plek krijgt. Mijn eigen ervaringen zijn o.a. gekoppeld aan de artikelen in de winkel.

Een fundamenteel uitgangspunt van Energieregie is om zoveel mogelijk gebruik te maken van alles wat er al is. Ook de benodigde kennis over duurzaamheid is er dus in overvloed, maar her en der verspreid. Ze dient alleen verzameld, up-to-date gehouden en doorgegeven te worden. Als organisaties en individuen allemaal een stukje kennis bij dragen, leveren al deze stukjes een completer, duidelijker en actueler beeld op van wat (het meest) duurzaam is. Via deze website bied ik mogelijkheden om die input te geven. Behalve de kennis wordt tegelijk de koopkracht gebundeld, waardoor de invloed op producten en prijzen wordt versterkt. Door uw kennis te delen, profiteert u dus zelf van het geheel dat daarmee wordt gevormd.

In de sinds 2.000 jaar geleden door mannelijke energie overheerste maatschappij, zijn we gewend geraakt aan hiërarchische bestuursvormen. Een gevolg daarvan is dat we eerder ons makkelijker horizontaal - met anderen - verbinden, dan verticaal - met onszelf. Staan we er alleen voor, dan belanden we al snel in het hoofd, op zoek naar de geestelijke component. Door vertikale, fysieke aarding -via de spiegel van gevoelens, waarin wij onszelf alleen maar leren kennen- komen wij bij onze innerlijke wil uit. Mits met gevoelens gevoed/bijgeschaafd, dient het lichaam dan als antenne om ons met onze werkelijke behoeften en talenten te verbinden.

Een ideale duurzame vorm van bestuur, zie ik dus als er één waarbij het individu ten alle tijden in staat is om zijn eigen keuzes te maken. Elke rechtsvorm die anderen macht toestaat om individuele keuzes te beïnvloeden zal dit in de weg staan.

 

-->