Obama zet in op duurzame energie
Geplaatst door Alec Boswijk   
donderdag 06 november 2008

Het duurde 8 lange jaren maar onder de nieuwe president van de Verenigde Staten Barack Obama komt energiebesparing, duurzame energie en klimaatbeleid definitief in het Witte Huis. En de olie-industrie kan haar borst direct natmaken, want één van de eerste acties die de pas gekozen president vanaf januari gaat uitvoeren is het afromen van de winsten van deze bedrijven ten gunste van de Amerikaanse burger.

Het lukte eerder Bill Clinton niet om mee te doen in de wereldwijde aanpak van het klimaatprobleem omdat het Congres indertijd tegenstemde. Maar inmiddels is het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat een meerderheid van Democraten. En met Obama in the Oval Office is de tijd rijp voor ook een ‘change’ op het gebied van energie- en klimaatbeleid. Volgens Obama kan door vol in te zetten op de duurzame energiesector (liefst 150 miljard dollar wil hij in tien jaar er in pompen) de VS definitief herstellen van de huidige economische crisis. Ook in een van de verkiezingsdebatten met John McCain waarschuwde hij de kolenindustrie. Als deze geen aanstalten maakt haar CO2-uitstoot af te vangen en op te slaan, kan de sector ’uitkijken naar een collectief bankroet’.

Wat zijn dan de plannen van Obama? Een Amerikaanse energiedeskundige zegt in het Financieele Dagblad: “Zijn plannen zijn een mengeling van ideeën van Arnold Schwarzenegger, Bill Clinton, en Al Gore. De VS een krijgen compleet ander gezicht, waarvan de eerste tekenen al tijdens VN-klimaatonderhandelingen begin december zichtbaar zullen worden. Obama heeft wel eens gezegd dat hij direct experts naar de VN zal sturen om deelname aan een internationaal klimaatakkoord te bevestigen.”

Een blik in het New Energy for America plan van Obama en zijn vice-president-in-wording Joe Biden leert dat de VS van grootste energieconsument en inmiddels op één na grootste CO2-uitstotend land naar een CO2-arm land moet veranderen. Die 150 miljard die hij in de clean energy-sector wil pompen moeten 5 miljoen nieuwe banen opleveren. In 2012 moet 10 procent van alle elektriciteit duurzaam zijn opgewekt, en in 2025 moet dat 25 procent zijn. In 2015 moeten er 1 miljoen plug-in hybride auto’s (uiteraard in de VS geproduceerde auto’s) op de weg rijden.

Maar het meest opmerkelijke voorstel dat in het plan wordt genoemd om als eerste op te pakken is toch wel dat Obama en Biden willen dat oliebedrijven een redelijke aandeel van hun recordwinsten afromen en teruggeven aan burgers: 500 dollar per individu en 1000 dollar per getrouwd stel. Dat wordt de windfall profits tax genoemd. “Dit moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden om gezinnen te compenseren voor de hoge prijzen van benzine, voedsel en andere belangrijke zaken.” Hiermee willen Obama en Biden binnen 10 jaar (!) onafhankelijk zijn van olie uit het Midden-Oosten en Venezuela.

Verder wil Obama dat VS van belangrijkste afwezige tot leider wordt van de wereldwijde aanpak van het klimaatprobleem. Een wereldwijd ingevoerd systeem van CO2-emissiehandel zoals nu in de EU geldt, met 100 procent te veilen emissierechten moet in 2050 leiden tot 80 procent minder CO2-uitstoot. Een deel van de opbrengst van deze veiling, circa 15 miljard per jaar, moet gaan naar de ontwikkeling van duurzame energie en investeringen in energiebesparingsmaatregelen, maar ook naar de tweede generatie biobrandstoffen en schone auto’s.
Of die plannen worden aangenomen door het Huis van Afgevaardigden moet nog blijken, maar dankzij de meerderheid van de Democraten is de kans daarop een stuk groter. Grootste zorg is nog dat de VS in een nog diepere economische crisis terechtkomt. Het is aan Obama om dan de sceptici van deze plannen, die zeggen dat de Amerikaanse bedrijven hierdoor in de problemen komen, het hoofd te bieden.

Bron: EnergieGids.nl /Harmen Weijer

Weblink: het New Energy for America plan van Obama is hier te lezen.

Laatst geupdate op ( zaterdag 06 december 2008 )