Kort Geding tegen minister Klink en straling
Geplaatst door Alec Boswijk   
maandag 19 oktober 2009

Zolang overheid en telefoonbedrijven door blijven gaan met de snelle uitbreiding van het ziekmakende UMTS, Wifi etc. ten koste van ons en onze (klein)kinderen, voelen wij ons verplicht te protesteren en actie te voeren.

Stichting StralingsArm Nederland

in staat van verhoogde waakzaamheid!

22 okt : Het Kort Geding tegen Minister Klink.
 
Ons credo:

"De belangenverstrengeling van de regering met het bedrijfsleven, het hoge percentage door industrie gesponsord "wetenschappelijk" onderzoek, de volgzame massamedia en de voor het bedrijfsleven gunstige wetgeving hebben tot een bedroevende milieu- en gezondheidsbescherming geleid.

Alleen de voor dit kartel gunstige wetenschappelijke onderzoeken worden openbaar gemaakt en benut, alsof het voorzorgsprincipe, de grondwettelijke mensenrechten en het lijden van tienduizenden stralings-slachtoffers überhaupt niet lijken te bestaan.

Waar Recht onrecht wordt, wordt burgerlijk verzet een Plicht!De Nederlandse Grondwet zegt in:

artikel 10: "ieder heeft recht op eerbiediging van zijn levenssfeer"

artikel 11: "ieder heeft recht op ontastbaarheid van zijn lichaam"

Zolang overheid en telefoonbedrijven door blijven gaan met de snelle uitbreiding van het ziekmakende UMTS, Wifi etc. ten koste van ons en onze (klein)kinderen, voelen wij ons verplicht te protesteren en actie te voeren.

Door samen te werken met gemeenten, door informatie te geven en door burgers te helpen met procedures.

Dat al 200.000 burgers overgevoelig zijn voor straling, is zorgwekkend !!! Steun onze actie voor lagere stralingsnivo's èn onderteken ook de petitie om van de veiling van licenties voor WiMax/HDSPA (2,6 Ghz band) af te zien.
 
Steun ons werk! Wordt donateur voor tenminste € 10,- per jaar.

Banknr: 52.65.08.108, t.n.v. Stichting Stralingsarm Nederland te Raalte.

Op de website van de stichting, www.stralingsarm-nederland.org kan een dossier over deachtergronden gedownload worden.Contactpersonen:• Dhr. Jannes Koetsier, arts. Tel: 06-53 909 783
• Luuk van Dinter, juridisch adviseur v/d stichting. Tel: 0412-451 141

Bron: Stichting Stralingsarm Nederland

Voor harmoniserende producten klik hier.

Laatst geupdate op ( donderdag 12 november 2009 )