NEWSLETTER

Naam:
Emailadres:


.......
Grondstoffen PDF Afdrukken E-mail

Grondstoffen komen uit de natuur. Gebruiken we de natuur in plaats van ver- of misbruiken, dan blijft de natuur vanzelf 'gezond' en  zijn de grondstoffen ook gezond en in voldoende mate aanwezig. De natuur is van oorsprong niet iets dat door de mens in stand gehouden hoeft te worden. Wij zijn uit de natuur voortgekomen, de natuur niet uit ons. Om de balans te herstellen, moeten we dus eigenlijk vooral veel laten dan doen.

In door de mens bewerkte gebieden, zijn op vrijwel alle elementaire niveaus de natuurlijke cycli verstoord en daardoor uit balans. Zo bestaat de cyclus van de aarde uit natuurlijke groei en verval. Natuurlijke bouwstenen worden uit de elementaire grondstoffen opgebouwd, waarna ze uiteindelijk weer tot diezelfde elementaire bouwstenen worden afgebroken. In die cyclus spelen drie soorten microbacteriën een essentiële rol. Één soort eet het gif en de zware metalen op en maakt daar voedsel van voor een andere soort. Hiervan maken zij weer bruikbaar materiaal voor planten. De derde soort (de opportunisten, het veruit grootste deel) volgen alleen maar de trend, die door de anderen wordt ingezet.

Helaas worden de eerste twee genoemde, meer gevoelige bacteriën door gif, kunstmest en bestrijdingsmiddelen op grote schaal over de klink gejaagd. De cyclus wordt daardoor verstoord, waardoor de wat dominantere bacteriën de overhand nemen. De overgebleven bacteriën (de opportunisten) worden nu voor de keus gesteld: het loodje leggen óf - om te overleven - net zo aggressief worden. Uiteindelijk blijven er alleen nog aggresieve over en is het evenwicht helemaal verstoord.

Herkent u dit proces? Ik zie grote overeenkomsten met hoe het ons momenteel in de maatschappij vergaat.

Det systeem van effectieve Micro-organismen (EM) is per 'toeval' door Prof. Dr. Teruo Higa ontdekt. Hier zijn bijzondere verhaal. Bij gebrek aan vertaling volgt hier een kleine Engelse tekst uit Wikipedia.

Zoals het met de aarde is gesteld, is het ook met het water (intern)/gevoel(extern), het vuur/passie, de lucht/communicatie en de ether/verbinding. Op elk gebied komt het fundamentele principe van de cyclus terug.

 

 

-->