NEWSLETTER

Naam:
Emailadres:


.......
Ruimte PDF Afdrukken E-mail

Energieregie fungeert als katalysator, door ruimte, tijd en middelen zo betaalbaar mogelijk beschikbaar te stellen, waaronder deze website en een winkel voor informatie, spreekuren, kennis, advies, verkoop, workshops, films, lezingen en bijeenkomsten.

De zojuist geopende winkel is startpunt voor een duurzaamheidscentrum, met de volgende elementen:

1/ DUURZAAMHEID BEVORDERENDE PRODUCTEN
- winkel-import-distributiepunt
*een assortiment van honderden producten mbt.: energiebesparing (LED-lampen en stroomstoppers); huishouden (aarde- en waterverlevendiging); bouw (besparende technieken, teakhout); natuurlijke voeding (algen, Himalaya zout, bessen, diverse natuurlijke producten uit de hele wereld); cosmetica (eigen productlijn op basis van zeepnoten-extract) en bewust makende lectuur

2/ DUURZAAMHEID BEVORDERENDE DIENSTEN
- kantoor adviesbureau voor geïntegreerde duurzaamheid
- raw-food ontbijt- en lunchbar, wisselende diners (w.o. macro-biotisch, ayurvedisch)
- website / informatiecentrum / bibliotheek / energie-spreekuren
*algemeen advies: per segment worden lijstjes gemaakt van de meest duurzame producten / diensten
**persoonlijk advies: coaching / workshops / seminars / lezingen tbv. zelfvoorzienend leven, gericht op ondersteuning bij zelfontwikkeling en zelfstandig ondernemerschap
- werkplaats / proeftuin

3/ GEBRUIKMAKEN VAN DUURZAAMHEID BEVORDERENDE SYSTEMEN
- gebouw en inrichting dienen als demonstratie voor wat er mogelijk is
*bestaande technieken worden geïntegreerd en op elkaar afgestemd, de resultaten tast-, meetbaar en direct en eenvoudig toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en andere initiatieven
- recycling (DoorgeefCentrum), afvalverwerking (3R), electrisch vervoer (Wheels4all) en voedselproductie (zoals plan de Zonneterp)
*indien de locatie het laatste niet toelaat, wordt samengewerkt met lokale boeren
- kennis, expertise en ervaring, opgedaan bij het opzetten van het bovenstaande wordt gebruikt voor het ontwerp van een nieuwe generatie energie-neutrale wooneenheden (huis, boot of camper)

4/ ONTWIKKELEN VAN DUURZAAMHEID BEVORDERENDE KENNIS
- bevorderen van ontmoetingen (agenda) en kennisdeling gevoed door feedback en dialoog
- verzamelen en doorgeven van individuele kennis en initiatieven
- bevorderen van transparantie en vertrouwen door zelf zo open en transparant mogelijk te zijn
- opleiding adviseurs / distributeurs van duurzaamheid bevorderende producten, diensten en kennis
*centrale ondersteuning in assortiment, contacten, kennis, marketing en distributie
**workshops van experts, specialisten en leveranciers, die hun kennis doorgeven
***cursussen voor zelfontwikkeling (zie punt 3**)

5/ ONTWIKKELEN VAN EEN DUURZAME ORGANISATIE
- bevorderen van een collectief bewustzijn, gericht op wederkerige samenwerking
*door samenwerking verbetert tegelijk de marktpositie van het collectief tov. leveranciers
- creëren van een particuliere energiecentrale
- lokale en landelijke complementaire valuta
- open-source ontwikkeling
- grass-root organisatie
* initiatief gekoppeld aan eigen motivatie, eigen verantwoordelijkheid en eigen financiering
**meer directe en eenvoudige samenwerking mogelijk
***door vereenvoudigde en verkorte communicatielijnen meer actie in het nu

6/ GREEP UIT HET NETWERK
- duizenden leveranciers en honderdduizenden potentiële klanten
- honderden bestaande klanten, waarvan vele bedrijven en zelfstandige ondernemers
- tientallen bestaande toeleveranciers van duurzame producten, diensten en systemen
- diverse netwerken, specifiek gericht op duurzaamheid en gezondheid
- experts (mn. via het huidige spreekuur duurzame energie op de GeWoonboot / NDSM
- architecten voor energie zuinige (steden)bouw, woonboten en interieur
- werktuigbouwkundigen (o.a. van de HvA, die wil experimenteren met vervoer op lucht)
- vele specialisten en adviseurs, waaronder: voedingspecialisten, EPA-adviseurs, uitvinders, makelaars, coaches, organisatoren, fiscale adviseurs
- contacten bij gemeente- en stadsdeelraden
- 2 medebestuursleden eigen Stichting (Vier De Wereld):
*kunstenaar/timmerman bij constructie, alsook een begeleider bij workshops voor zelfontwikkeling
*met laatst genoemden is -samen met de gelijknamige Vereniging- eerder veel ervaring opgedaan bij de opzet van een dergelijk centra op de Westerdoksdijk (’01-’03) en in de voormalige Havanna in de Reguliersdwarsstraat (’03-‘05). De initiatieven zijn altijd ondersteund door het hieraan verbonden hechte netwerk van honderden leden.

AMSTERDAM – Alec Boswijk/Energieregie - 23 maart 2009

Andere omschrijvingen:

HET DUURZAAMHEIDADVIESCENTRUM (DAC)

<!--[if !supportLists]-->1. MISSIE
Het DuurzaamheidsAdviesCentrum is een virtuele paraplu voor aanbod van en vraag naar duurzame producten, diensten en kennis, ter bevordering van de zelfredzaamheid, zelfontwikkeling en zelfvoorziening van burgers en duurzaam ondernemerschap.

<!--[if !supportLists]-->2. DOEL
Ontwikkelen, beheren en inzetten van middelen die samenwerkingsverbanden en kennis genereren, ter bevordering van de toegankelijkheid, ontwikkeling en uitgaven aan duurzaamheidbevorderende duurzame producten, diensten en systemen.

3. WAARDEN

 

intern

extern

zelfvoorzienend

individuele onafhankelijkheid

collectieve voorzieningen

verbondenheid

persoonlijke ontwikkeling

gemeenschapszin

ontwikkeling

eigen verantwoordelijkheid

maatschappelijke balans

motivatie

eigen talent

synergie

eenvoud

gebruiken wat er al is

delegeren van verantwoordelijkheid

openheid

transparante organisatie

communiceren van vraag en aanbod

voorbeeld stelling

proactief opstellen

energie komt vanzelf terug

<!--[if !supportLists]--> 

4. <!--[endif]-->VORMEN VAN DUURZAME ENERGIE

 

INTERN

EXTERN

grondstoffen

gebruik, besparing en opwekking van duurzame grondstoffen

gebruik, besparing en opwekking van duurzame geologische energie

producten en diensten

de duurzaamheid van een product wordt bepaald door de hele keten, waarlangs dat product tot stand is gekomen

potentiële duurzame producten worden geïnventariseerd, onderzocht, tastbaar gemaakt, gedemonstreerd en aangeboden

vaardigheid en talent

gebaseerd op eigen vermogen, motivatie, verantwoordelijkheid en onderlinge afspraken

virtuele bundeling van consumentenkracht

kennis en ideeën

aanboren, inzetten, (re)integreren, ondersteunen en ontwikkelen van het eigen talent

meten, vergelijken en communiceren van relatieve duurzaamheid

communicatie

een (zo volledig mogelijke) open en transparante overdracht van waarden, kennis en boekhouding naar anderen

een open-source economie / informatiesysteem, waarin door openheid niet alleen vraag met aanbod, maar ook gelijke vraag en gelijk aanbod samen komen en de kans krijgen met elkaar samen te werken

ruimte & planning

interne en externe synchroniciteit, gebaseerd op een natuurlijke golfbeweging tussen groei en consolidatie

gebruikers in staat stellen om onderling en met natuurlijke energetische golfbewegingen, vergelijkbaar met getijdenschommelingen, meer synchroon te handelen

organisatie & bestuur

decentrale, organische bestuursvorm: geen extra rechtspersoon t.b.v. de organisatie of bestuur van het collectief

behoeften aan organisatie worden ad hoc opgepakt en gedragen door samenwerking tussen hen die het meest gemotiveerd zijn

financiën en verzekeringen

bartering, rentevrije valuta en/of boekhoudkundige systemen, waarmee over en weer kan worden afgerekend, ruilmiddelen wordt gecreëerd en activiteiten bevorderd

vrijgemaakte euro’s gebruiken voor investeringen t.b.v. een duurzaam conglomeraat

 

-->