NEWSLETTER

Naam:
Emailadres:


.......
Fundament PDF Afdrukken E-mail
Waardering: / 6
SlechtZeer goed 
Geplaatst door Alec Boswijk   
zondag 30 maart 2008

In de natuur bestaan twee dynamische, tegengestelde krachten: regeneratie en degeneratie. De eerste stimuleert productiviteit en vitaliteit; de tweede leidt tot verval en ontbinding. Vinden we een balans tussen deze twee, dan kunnen we spreken van duurzame generatie. Beide krachten worden aangedreven door de kleinste levensvormen die we kennen: micro-organismen, organismen die je met het blote oog niet kunt zien. Anaërobe bacteriën spelen een essentiële rol bij regeneratie, door oude vormen in herbruikbare stukjes af te breken. I.p.v. oxidatie (verbranding)is er dan sprake van fermentatie (vergisting).

In grond waar regeneratieve micro-organismen domineren, vertonen planten en gewassen een opmerkelijke groei. Ze zijn vrij van ziekten, plagen en ongedierte. Zonder externe toevoegingen - landbouwchemicaliën, kunstmest - is hier een blijvend goede oogst mogelijk. Het tegenovergestelde is het geval in grond waar degeneratieve micro-organismen domineren. De grond neigt ertoe zieke, zwakke planten en gewassen te produceren, die veelvuldig worden aangetast door parasieten. Groei van betekenis kan hier alleen worden gerealiseerd met behulp van chemicaliën en kunstmest.

Langdurig, intensief gebruik van toevoegingen zal de bodem eerder uitputten dan veranderen in een wérkelijk productieve bodem. EM, afgekort voor 'effectieve micro-organismen', is een middel dat in staat is zelfs onder slechte condities de grond te bewegen tot regeneratie, ook zonder toepassing van chemicaliën en kunstmest. Melkzuurbacteriën, fotosynthetiserende bacteriën, schimmels en gisten zijn enkele van de regeneratieve microorganismen die tot de EM-groep behoren. EM is een vloeibaar concentraat, dat wordt geproduceerd in vaten met cultures van meer dan tachtig soorten microorganismen.

Waar EM in de grond aanwezig is en de micro-organismen zich vermenigvuldigen, wordt water en lucht in de grond gezuiverd. De microorganismen scheiden grote hoeveelheden voedingsstoffen af, waaronder vitaminen, aminozuren en organische zuren. Ook treedt een verbetering op in het anti-oxidatieniveau, wat het immuunsysteem versterkt. Er zijn al verschillende EM producten voor huishoudelijk gebruik op de markt, ook voor inwendig gebruik (pre- en probiotica).

Aarde is het eerste element en staat voor de 0de dimensie. De basis van leven, de natuur en ons bestaan. Het principe is rond, een cyclische stroming, overeenkomend met het eerste criterium voor duurzaamheid: Cradle-to-Cradle (van wieg tot wieg). Net als in de natuur, beschikken wij over het potentieel onszelf zo organiseren, dat met een plan voor de weg terug, alle energie, oude vormen, afval en gifstoffen worden getransformeerd naar herbruikbare bouwstoffen en energie.

Het chakra zit rond je stuitje en wordt geassocieerd met inertie, alertheid, ruiken, de middelvinger en de kleur donkerrood. 

Meer over aarde onder Grondstoffen, Producten en Financieën.

Laatst geupdate op ( zondag 13 januari 2019 )
 

-->