NEWSLETTER

Naam:
Emailadres:


.......
Verbinding PDF Afdrukken E-mail
Waardering: / 3
SlechtZeer goed 
Geplaatst door Alec Boswijk   
zondag 30 maart 2008

Aether (Grieks ᾿Αιθήρ) is de Griekse god van de atmosfeer, de bovenste luchtlaag, die de goden inademen (in tegenstelling tot de 'gewone', aardgebonden lucht die stervelingen inademen). Volgens de oude Grieken was hij de substantie waaruit licht zich vormde. Aether is de ziel van de wereld, hij omhult bergtoppen, wolken, sterren (dit zouden geconcentreerde vuren van Aether zijn), de zon en de maan. Hij stond ook bekend als Zeus' verdedigingslinie, omdat hij de aarde (Gaea) van de onderwereld (Tartarus) scheidde. Boven Aether bevindt zich de hemelkoepel van Ouranos.

Het sleutelwoord voor het herstellen van de verbinding met het Geheel is Bewustzijn. De Bron bestaat uit 100% Ether, 100% Bewustzijn. We noemen het ook Licht, Liefde, of Chi en Prana. Alles wat bestaat heeft Bewustzijn. In het gebied van minder dan 20% Bewustzijn vind je, op het fysiek gebied, de bacteriën, virussen, lagere dieren. Op subtiel energetisch niveau vind je daar de afvalstromen, lagere wezens, demonen, onderwereld. 20% - 80% Bewustzijn of Ether vind je bij de mens, de dieren, stenen, bomen. Op subtiel energetisch niveau vind je hier afvalenergie, de vitale stromen/banen en verschillende wezensvormen.

In de categorie 80% tot 100%, tenslotte, vallen de verlichte mens, de Hogere Wezens en de engelen. In deze groep speelt het ego geen rol van betekenis meer. In tegenstelling tot hoog bewuste wezens heeft het ego belang bij een contact: het wil iets halen of brengen. Hoe hoger het Bewustzijn van een mens of wezensvorm, des te belangelozer zijn zijn daden en des te meer kan hij uit onvoorwaardelijke Liefde handelen en is hij meer bij zichzelf. Angst en onvoorwaardelijke Liefde kunnen niet naast elkaar bestaan. Angst (donker) wordt door de Liefde (Licht= Bewustzijn) weggevaagd. Net als het fysieke licht, dat het donker laat verdwijnen. Zo Boven, zo Beneden.

Ether en de elementen met hun polariteit


De Ether komt rechtstreeks uit de Bron. Voor onze aarde is dat de kern van de Melkweg. Dit is het verticale vlak. De aarde is echter opgebouwd uit Ether plus de vier elementen aarde, lucht, water en vuur. De elementen komen voort uit de splitsing van Ether en bereiken ons via het horizontale vlak, via de planeten en sterrenbeelden en via alles wat leeft op aarde. De hemellichamen en aardse levensvormen nemen de Ether op en zenden een deel daarvan weer uit. Ze werken als een prisma. Het witte Licht, de Ether, wordt gesplitst in haar elementen, zoals het fysieke licht ook door een prisma in de kleuren van de regenboog wordt gesplitst.

De Ether bezielt al het leven en de kosmos. De elementen zijn de bouwstoffen van onze wereld en ze zijn onze energetische voeding. Zonder Ether is er absoluut geen leven mogelijk, terwijl we wel kortere of langere tijd zonder de elementen kunnen overleven. De Ether stroomt via geometrische lijnen, in rechte banen door de kosmos naar de aarde. Ether kan alleen tussen polen bestaan. Aan weerszijden van de banen vind je de plus- en minpool (mannelijk en vrouwelijk), de baan zelf in nul (het zero point field). De aarde is opgedeeld in geometrisch gerangschikte mannelijke en vrouwelijke cirkelvormige velden. Tussen deze velden stroomt de Ether en wordt op deze manier via rastersystemen over de hele aarde verdeeld. De Ether wordt opgenomen door de aarde en alles wat daarop leeft. Daardoor komt het in de driedimensionale wereld terecht en begint de rondgang van energie die weer eindigt in de kern van de Melkweg, de Bron. Uiteindelijk gaat alles weer terug naar de Bron. De beweging van alles is dan ook van de Bron af (mannelijk, in rechte lijnen) en naar de Bron toe (vrouwelijk, in spiralen).

 

Ether - ook wel ruimte - staat voor het vijfde element. Een subatomair, niet tastbaar, alles bevattend en ondersteunend element. Daar waar de fysica overgaat in quatum-fysica en deeltjes golven worden. Daar waar dualiteit - geschapen door water - door een derde vertikaal verbindend (satvisch) element - de scheidslijn van yin en yang - weer een complementaire eenheid wordt. Het element dat onze fysieke elementen verbindt via het collectief bewustzijn. Het is middelpunt van een cirkel, waarvan de cirkel zelf de fysieke component is, die zonder dat geestelijk (niet-materiële)element nooit gevormd of omschreven kan worden. Alleen tesamen vormen ze een geheel. Het een zonder het ander is waardeloos.

Het chakra bevindt zich ter hoogte van de keel en oren en staat voor horen/spreken, de duim en de kleur blauw.

Meer over ether onder: Idee, Ruimte en Organisatie.

Laatst geupdate op ( maandag 22 november 2010 )
 

-->