NEWSLETTER

Naam:
Emailadres:


.......
Producten uit nederzettingen geweerd door actie PEACE PDF Afdrukken E-mail
Waardering: / 1
SlechtZeer goed 
Geplaatst door Alec Boswijk   
zaterdag 28 november 2009

PEACE Consumenten Vereniging voert een consumentencampagne om de Israelische nederzettingenproducten uit de winkels in Nederland en de Europese Unie weg te krijgen. 27.000 mensen steunen deze campagne in Nederland.

P eople    E arth    A nimals    C ulture    E nvironment

consumentenvereniging voor vrijheden, rechten en waarden van mensen, aarde, dieren, cultuur en milieu

Wat is het probleem?

Consumenten uit Nederland en Europa financieren de Israelische nederzettingen via de aankoop van producten daarvandaan en houden de nederzettingen daardoor in stand. Consumenten weten dat niet en kunnen dat niet weten omdat deze herkomst niet op producten staat aangegeven. Zonder die inkomsten zijn de nederzettingen niet levensvatbaar.  De nederzettingen zijn illegaal volgens de VN en het internationaal recht. Consumenten worden misleid volgens de nieuwe wet oneerlijke handelspraktijken omdat op het etiket van producten die (oorspronkelijk) uit de Israelische nederzettingen komen een andere herkomst staat vermeld. Vaak is dat Israel (terwijl bezet gebied niet tot Israel gerekend mag worden volgens het internationaal recht), maar soms ook een ander land.
Dat is volgens de nieuwe wet oneerlijke handelspraktijken verboden. 71% van de consumenten vindt deze herkomstaanduiding volgens een NIPO-enquete (december 2006) van belang.
Herkomstaanduiding is volgens de wet verplicht als gemiddelde consumenten met die informatie een andere beslissing zouden nemen over aankoop van dat product.

Wat hoopt PEACE CONSUMER te bereiken?

PEACE weet dat de grootwinkelbedrijven zelf ook graag stoppen met de verkoop van Israelische nederzettingenproducten. Nu is de herkomst onbekend, ook meestal voor de winkels zelf. Als de winkels worden gedwongen deze herkomst te vermelden zal de verkoop dus stoppen.
Winkels zullen dan van de toeleveranciers volledige duidelijkheid moeten eisen. Bij twijfel zullen ze een product niet meer gaan verkopen.
Consumenten weten dan via het etiket of een product uit een nederzetting komt. Als dat niet op het etiket staat dan komt een product daar ook niet vandaan.
Deze campagne is een Europese campagne. Als de import van nederzettingenproducten in de Europese Unie stopt, dan zijn de nederzettingenbedrijven en daarmee ook de nederzettingen zelf niet meer levensvatbaar. Dat creëert een nieuwe politieke situatie en kansen op een doorbraak in het vredesproces.

Wat is er tot nu gebeurd?

PEACE heeft:

    * klachten geuit bij de regering en diverse fracties hebben op verzoek van PEACE vragen gesteld in de Tweede Kamer;
    * gereageerd op antwoorden van regering dat er voor zover bekend nauwelijks of geen nederzettingenproducten op de markt zijn met bewijzen van het tegendeel;
    * een ondersteunende brief gekregen van de Engelse minister van Buitenlandse zaken, Miliband;
    * de Nederlandse regering (staatssecretaris Heemskerk) verzocht om net als in Engeland een Ronde Tafel Conferentie te organiseren rond de kwestie van de etikettering van Israelische nederzettingenproducten. De regering heeft het verzoek van PEACE om een ronde Tafelbijeenkomst te organiseren ingewilligd;
    * bewijzen dat nederzettingenproducten op veel plaatsen te koop zijn.o.a. bij diverse supermarkten;
    * van de Reclame Code Commissie een klacht gekregen die bij haar is ingediend door het Israel Producten Centrum (IPC) tegen de PEACE Consumenten Vereniging wegens haar campagne omdat zij schade zou toebrengen aan de importeurs van Israelische producten;
    * een groot aantal producten overgelegd bij de Reclame Code Commissie (onder andere Dode Zee producten waarover minister Verhagen nu een onderzoek heeft aangekondigd) waaruit blijkt dat er veel producten te koop zijn uit de nederzettingen. Op geen van die producten staat de juiste herkomst;
    * via haar advocaat (Phon van den Biesen) een indrukwekkend betoog gehouden over internationaal recht (ook op schrift te krijgen);
    * aangetoond dat het IPC zelf ook veel producten uit de nederzettingen levert zonder dat dat op het etiket staat;
    * nu ook klachten ingediend bij de Consumenten Autoriteit in 11 West Europese lidstaten van de EU;
    * een klacht ingediend bij de Nederlandse Consumenten Autoriteit over onjuiste herkomstvermeldingen van nederzettingenproducten. Het betreft vier producten, die bij C1000 en het IPC zijn gekocht (het hadden ook andere winkels kunnen zijn);
    * een klacht over fraude bij de invoer van nederzettingenproducten in de EU ingediend bij de FIOD;
    * een klacht neergelegd bij de Europese Unie over fraude bij de invoer van Israelische nederzettingenproducten. De Europese Unie heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd;
    * vastgesteld via haar advocaat dat de etikettering van producten uit de Israelische nederzettingenproducten is zo overduidelijk in strijd is met art.94 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (oneerlijke handelspraktijken) dat het niet anders kan dan dat deze praktijk wordt verboden.
    * nieuwe cijfers over schattingen van de omvang van de export uit de nederzettingen. Volgens een onderzoek gepubliceerd in Business Week (14 juli 2009) bedraagt de export uit de Israelische nederzettingen naar de EU ca. € 4 miljard per jaar. (Naar Nederland volgens bronnen van PEACE ca. 10% daarvan).


Verwachte uitkomst van klachten bij Consumenten Autoriteit in elke EU-lidstaat:

   1. Verplichte etikettering van nederzettingenherkomst voor alle producten in hele Europese  Unie wordt vanaf januari/februari dwingend opgelegd  (alle wetgeving over oneerlijke handel in de EU is hetzelfde)
   2. Een product komt niet uit een nederzetting als dat niet op het etiket of in de beschrijving is aangegeven;
      Op een product uit een Israelische nederzetting moet staan dat het een product is afkomstig van een Israelisch bedrijf gevestigd in een nederzetting in door Israel bezet gebied. Er mag nooit opstaan dat het product uit Israel komt, want het bezette gebied behoort volgens de VN en het internationaal recht niet tot de staat Israel. Een ander land van herkomst is ook niet toegestaan.
   3. Alle Europese grootwinkelbedrijven staken de verkoop van nederzettingenproducten als door de Consumenten Autoriteit wordt vastgesteld dat de herkomstaanduiding uit een Israelische nederzetting verplicht op het etiket moet staan.Volgens de Nederlandse wet (op basis van Europese regelgeving) zijn winkels verplicht de nederzettingenherkomst te weten. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat indien nederzettingenherkomst niet op het etiket staat, dat dit ook niet het geval is)
   4. Alle nederzettingenbedrijven verliezen ca. 80% van hun omzet en zijn niet langer levensvatbaar als de export naar de EU stopt.
   5. Er komt een politieke doorbraak omdat de nederzettingen zelf geen financiële basis meer hebben. Een belangrijke obstakel voor een duurzame oplossing houdt op te bestaan.
   6. Er vormt zich via de ondersteuners van de PEACE camapgne een Europese beweging voor een zelfstandige Palestijnse staat.


UITKOMST: deze campagne is bezig de meest geslaagde consumentencampagne aller tijden te worden, omdat een doorbraak in het nederzettingenbeleid van Israel door consumenten werkelijkheid lijkt te worden.

Tegenacties tegen PEACE:

    * Tienduizenden lege enveloppen op ons antwoordnummer (PEACE moest de porto daarvan betalen)
    * Israelische ambassade heeft geprobeerd de verspreiding van de PEACE campagnekaarten te verhinderen (email als bewijs).
    * Klacht Israel Producten Centrum tegen PEACE bij Reclame Code Commissie
    * Inbraak in ons goed beveiligde computernetwerk
    * Dreigtelefoontjes bij PEACE en intimidatie.


CONCLUSIE: Van Israelische kant heeft men door dat deze campagne het nederzettingenbeleid een definitieve klap kan toebrengen

Steun PEACE via bankrekening 65.36.31.979 tnv PEACE Consumenten Vereniging te Amsterdam.
Mede door de hoge kosten van de tegenacties zijn bijdragen meer dan welkom.

Joost Hardeman

PEACE Consumenten Vereniging
Javaplein 29
1095 CJ Amsterdam
Tel.: 020 - 423 61 78
GSM: 06 21 985 501
E-mail : info@peaceconsumer.org
URL: www.peaceconsumer.org

 

Reacties:

Het NRC Handelsblad van 11-12-09 meldt hierover het volgende, waaruit blijkt dat er enige beweging in de zaak lijkt te komen.

 

Laatst geupdate op ( maandag 14 december 2009 )
 
Volgende >

-->