NEWSLETTER

Naam:
Emailadres:


.......
Cooperating with Alchemist Garden PDF Afdrukken E-mail
Waardering: / 1
SlechtZeer goed 
Geplaatst door Alec Boswijk   
zondag 24 februari 2013

cooperation
Inspired and supported by nature and our holistic, yet logical and simple vision, we explore, test, develop and integrate awareness, health and sustainability.

Alchemist Garden provides for a high standard of healthy and sustainable products, services, systems, knowledge and organization. In the realm of our facilities, we catalyse development, passion, transparancy and exchange of abundance. For self-employed ànd those who want to become self-employed as trainees, cocreateors or volunteers. We are open to everyone feeling resonance with this, in particular people grounded by self-knowledge, the ability to reflect and are motivated to connect, play and work with these qualities.

We support you to (more) self-sufficiency and assume this is achievable for everyone, especially in a sustainable collective as ours. We are convinced that a form of organization is possible, which is more conscious, healthy and sustainable then the authoritarian ones currently known. Our intention is to create a self-sufficiant community, supported and led by the abundance of grass-root passion, driven by authentic potential, fed by individual abundance from within.

This we consider as our main funds and we love to exchange it for your input or (unpaid) training period, which length depends on your experience, knowledge, availability, speed, quality, etc. We do not work with staff (personnel, payroll, insurances etc.). Instead we cooperate with freelancers, self-employed, volunteers, trainees, interns and participation places.

If you are interested, please send your CV with an accompanying letter to Alec Boswijk: info@energieregie.nl. Also if you offer conscious products, services, passion, knowledge, want to organize an event with us, a holistic certification or more information, read our guidelines
here and / or contact us at info@energieregie.nl.

Nederlands

Alchemist Garden zorgt voor een hoge standaard van gezonde en duurzame producten, diensten, systemen, kennis en organisatie. Binnen onze faciliteiten katalyseren we ontwikkeling, passie, transparantie en uitwisseling van overvloed. Voor zelfstandigen én voor diegenen die zelfstandig willen worden als stagiair, cocreator of vrijwilliger. We staan ​​open voor iedereen waarmee dit resoneert, in het bijzonder mensen die gegrond zijn met zelfkennis, het vermogen om na te voelen en gemotiveerd zijn om zich met deze kwaliteiten te verbinden, te spelen en te werken.

Wij ondersteunen mensen naar (meer) zelfredzaamheid, aannemende dat dit haalbaar is voor iedereen, vooral in een duurzaam collectief als het onze. We zijn ervan overtuigd dat een organisatievorm mogelijk is, die veel bewuster, gezonder en duurzamer is dan de huidige autoritaire vormen. Het is onze bedoeling om een ​​zelfvoorzienende gemeenschap te creëren, ondersteund en geleid door de overvloed van grass-root passie, gedreven door authentiek potentieel, gevoed door individuele overvloed van binnenuit.

Dit beschouwen wij als onze hoofdstad en we willen het graag ruilen voor uw input of (onbetaalde) trainingsperiode, welke lengte afhangt van uw ervaring, kennis, beschikbaarheid, snelheid, kwaliteit, enz. Wij werken niet met personeel (personeel, loonlijst, verzekeringen etc.). In plaats daarvan werken we samen met freelancers, zelfstandigen, vrijwilligers, (interne) stagiairs en participatieplaatsen.

Als je interesse hebt, stuur dan je CV met een begeleidende brief naar Alec Boswijk: info@energieregie.nl. Ook als je bewuste producten, diensten, passie, kennis aanbiedt, een evenement bij ons wil organiseren, een holistische certificering of meer informatie wenst, lees dan hier onze richtlijnen en/of neem contact met ons op via info@energieregie.nl
Laatst geupdate op ( woensdag 16 januari 2019 )
 
< Vorige   Volgende >

-->